Privacy

Schoonheidssalon z!NN!n, gevestigd aan Theo Kleverstraat 17, 3405 XE Benschop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schoonheidssalon z!NN!n
Theo Kleverstraat 17
3405 XE Benschop 
+31 640119918
http://www.zinnin.nu

Ninke Storm is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon z!NN!n. Zij is te bereiken via info@zinnin.nu of bovenstaand mobiele nummer.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Schoonheidssalon z!NN!n verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Schoonheidssalon z!NN!n verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– (algemene) gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Schoonheidssalon z!NN!n verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidssalon z!NN!n neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon z!NN!n) tussen zit. Schoonheidssalon z!NN!n gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • De website draait op WordPress, een Content Management Systeem. Met dat systeem kan ik eenvoudig zelf de inhoud van de website bijhouden (tekst en plaatjes). Op de website wordt een contactformulier gebruikt. De gegevens die op dat formulier ingevuld worden, worden versleuteld verzonden via mail naar z!NN!n en niet opgeslagen in de database.
  • De webshop draait op Woocommerce. Als iemand een bestelling plaatst worden de gegevens die ingevuld worden versleuteld opgeslagen in een database en versleuteld verzonden via mail naar z!NN!n. Eventueel kan een account aangemaakt worden en daarvan worden ook de gegevens versleuteld opgeslagen in de database.
  • Betalingen lopen via een koppeling met het platform Mollie.com. Daar worden van iedere betaling de tenaamstelling en het rekeningnummer van de betreffende iDEAL-betaling opgeslagen alsmede het bedrag van de betaling.
  • De website maakt gebruik van SSL en heeft een geldig gepersonaliseerd certificaat.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties mogen zelf bepalen hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Schoonheidssalon z!NN!n bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon z!NN!n verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Schoonheidssalon z!NN!n gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon z!NN!n en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zinnin.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BurgerServicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Schoonheidssalon z!NN!n wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Schoonheidssalon z!NN!n neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@zinnin.nu.